Đang xử lý.....

Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Ngoại ngữ năm học 2021-2022 

Ngày 18/8/2021, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022. Để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, hội nghị năm nay đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với 1 điểm cầu chính tại phòng họp Khoa Ngoại ngữ và các điểm cầu cá nhân.

Tham dự hội nghị có Ban chủ nhiệm Khoa và toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Khoa. Tại hội nghị, Đ/c Trưởng khoa Nguyễn Thị Hồng Minh đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Khoa. Đồng chí trưởng khoa khẳng định với chỉ đạo sát sao từ các cấp, Khoa Ngoại ngữ đã đạt được thành công trên nhiều mảng công tác. Đ/c Trưởng khoa cũng trình bày các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của Khoa với những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch năm học tới.

Tiếp đó, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Quốc Thủy đã trình bày Báo cáo tổng kết Công đoàn. Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ sự quan tâm của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm và Công đoàn Khoa trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động Khoa. Sự quan tâm được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như động viên khích lệ kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình.

Năm học 2021-2022, Công đoàn Khoa đề nghị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như các phong trào: dạy tốt học tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc trường và đảm việc nhà, nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ… để mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Chương trình hội nghị còn có phần trình bày ý kiến đóng góp của các thành viên trong Khoa cho Báo cáo tổng kết và phương hướng của Khoa về các mảng công việc. Các ý kiến đóng góp đều nhất trí với phương hướng năm học 2021-2022 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong thời gian Covid. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận và xây dựng các ý kiến đóng góp cho Hội nghị cán bộ viên chức của Nhà Trường.

Sau phần thảo luận, toàn thể hội nghị đã tiến hành bầu đại biểu dự hội nghị CB-VC trường với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí.

Tiếp theo chương trình, đoàn thư kí đã thông qua nghị quyết của hội nghị với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí. Đoàn thư kí cũng thông qua biên bản hội nghị.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2021-2022 đã khép lại trong bầu không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các đại biểu tham dự.

Hội nghị đã thông qua nghị quyết kêu gọi toàn thể CCVC Khoa, với tinh thần dân chủ, đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm học, tiếp tục giữ thế ổn định đi lên, tạo cơ sở phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần xây dựng và phát triển Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên./

 

loading....