Đang xử lý.....

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023 – 2024

23/05/2024 Tin hoạt động
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023 – 2024
a

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

06/06/2023 | Tin hoạt động
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
a

Dấu ấn cho sự trưởng thành…!

24/04/2023 | Tin hoạt động
Dấu ấn cho sự trưởng thành…!
a

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NGOẠI NGỮ-ĐHSPTN Nhiệm kỳ 2023-2028

08/03/2023 | Tin hoạt động
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NGOẠI NGỮ-ĐHSPTN Nhiệm kỳ 2023-2028
a
Thứ Năm - 23/05/2024

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023 – 2024

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023 – 2024
a
Thứ Ba - 06/06/2023

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
a
Thứ Hai - 24/04/2023

Dấu ấn cho sự trưởng thành…!

Dấu ấn cho sự trưởng thành…!
a
Thứ Tư - 08/03/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NGOẠI NGỮ-ĐHSPTN Nhiệm kỳ 2023-2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NGOẠI NGỮ-ĐHSPTN Nhiệm kỳ 2023-2028
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng lượt truy cập Tổng 4
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 905361