Đang xử lý.....

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học với Lãnh đạo Nhà trường

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo Lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 - Năm 2023

Thông báo Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm

Tổ chức chương trình cho lưu học sinh ở nhà dân (Homstay) năm 2023

Danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ từ năm 2017-2022

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2020-TNA-12

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2020 - TNA - 08

Tổ chức Chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

Về việc Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái N...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số đề tài: B2020-TNA-07

Tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách H...

Số 302 - CV/ĐU ngày 01/12/2022 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng