Đang xử lý.....

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học với Lãnh đạo Nhà trường

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo Lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 - Năm 2023

Tổ chức chương trình cho lưu học sinh ở nhà dân (Homstay) năm 2023

Thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2022-2023

Danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ từ năm 2017-2022

Tổ chức Chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

Số 302 - CV/ĐU ngày 01/12/2022 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách H...

Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023

Công khai học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2022 - 2023, hỗ trợ chi phí h...

Thu học phí học viên sau đại học

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học ...

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên ...