Đang xử lý.....

SINH VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ DÀNH GIẢI BA CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CẤP TRƯỜNG

Sôi nổi, hấp dẫn và ấn tượng - Đêm Chung khảo Cuộc thi Miss & Mr Foreign Languages

Sinh viên Bộ môn Ngoại ngữ tham gia “Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp của Đại sứ quán Hoa Kỳ năm 2017 – “2017 U.S. Ambassador’s Entrepreneurship Challenge” (AEC)”

Sinh viên Bộ môn Ngoại ngữ tham gia “Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp của Đại sứ quán Hoa Kỳ năm 2017 – “2017 U.S. Ambassador’s Entrepreneurship Challenge” (AEC)”