Đang xử lý.....

Đăng kí học – Ngày hội “dở khóc, dở cười” của sinh viên

Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Ngoại ngữ năm học 2021-2022

Ngày 18/8/2021, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022. Để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, hội nghị năm nay đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với 1 điểm cầu chính tại phòng họp Khoa Ngoại ngữ và các điểm cầu cá nhân.

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được tổ chức thường niên bởi Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 DIỆN TUYỂN THẲNG

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm học 2021 diện tuyển thẳng (có danh sách kèm theo)

Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Quốc Tế đã tổ chức các cuộc Họp chuyên môn định kì hằng tháng

Kể từ khi được thành lập theo quyết định số 26-26/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Quốc Tế đã tổ chức  các cuộc “Họp chuyên môn định kì” hng tháng

TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ TỰ BỒI DƯỠNG VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 2009 với kết quả học tập xuất sắc, cô giáo Oanh được trường Đại học sư phạm Thái Nguyên giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ngoại ngữ của trường.

BÍ QUYẾT ĐẠT 4.0 CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ

GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ HỖ TRỢ TẬN TAY NGƯỜI DÂN VÙNG DỊCH

Chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng tâm dịch Covid-19, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) đã vận động quyên góp và trao hỗ trợ tận tay người dân ở điểm nóng Bắc Giang.

DẠY HỌC ONLINE TRƯỚC DIỄN BIỄN PHỨC TẠP CỦA COVID

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã chuyển đổi sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong môi trường trường học.

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 05/4/2021 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Trường Đại học sư phạm, trong hai ngày 20 và 21/5/2021 tại trường Đại học sư phạm Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức. Do tình hình dịch Covid đang diễn ra phức tạp, Hội nghị đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều điểm cầu khác nhau. Điểm cầu chính được thực hiện tại Hội trường C1, trường ĐHSP Thái Nguyên.