Đang xử lý.....

MỘT HỘI THI RÈN NGHỀ Ý NGHĨA

MỘT HỘI THI RÈN NGHỀ Ý NGHĨA

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA-KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA-KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

Thực tế chuyên môn của giảng viên đại học ở trường phổ thông năm học 2021-2022

Thực tế chuyên môn của giảng viên đại học ở trường phổ thông năm học 2021-2022

TỌA ĐÀM- SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA MỸ

TỌA ĐÀM- SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA MỸ

Dạ hội Chào năm mới 2022

Halloween

Cùng tìm hiểu văn hóa Mỹ

TỌA ĐÀM TECHNOLOGY TOOLS TO ENGAGE STUDENTS IN ENGLISH CLASSROOM

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN K56

Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Ngoại ngữ năm học 2021-2022

Ngày 18/8/2021, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022. Để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, hội nghị năm nay đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với 1 điểm cầu chính tại phòng họp Khoa Ngoại ngữ và các điểm cầu cá nhân.