Đang xử lý.....

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được tổ chức thường niên bởi Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Quốc Tế đã tổ chức các cuộc Họp chuyên môn định kì hằng tháng

Kể từ khi được thành lập theo quyết định số 26-26/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Quốc Tế đã tổ chức  các cuộc “Họp chuyên môn định kì” hng tháng

ĐỀ ÁN HỌC TẬP – NGƯỜI BẠN GIÚP SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ BỨT PHÁ

Đề án học tập – một trong những môn học nằm trong chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Với số lượng 2 tín chỉ ở mỗi học phần bao gồm: Đề án học tập 1 và Đề án học tập 2, các bạn sinh viên sẽ được tham gia và trải nghiệm những hoạt động, nhiệm vụ đầy thú vị và bổ ích mà môn học đề ra.

Cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp trường năm học 2020 - 2021

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận giải thưởng tuần của cuộc thi Star Award 2021

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM

KHÓA 52 – TIẾNG ANH – KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2020 – 2021

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được tổ chức thường niên bởi Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ “THỰC TẬP SƯ PHẠM”

TRẢI NGHIỆM CỦA SINH VIÊN VỀ HÀNH TRÌNH BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI VIETTESOL 2019

Hoạt động rèn luyện NVSP thường xuyên của sinh viên chuyên ngữ, Bộ môn Ngoại ngữ

Đối với sinh viên ngành sư phạm nói chung và sinh viên chuyên ngữ thuộc Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học sư phạm nói riêng, ngoài việc trau dồi tri thức trên giảng đường, thì song song với đó là công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Đây chính là một trong những hoạt động không thể thiếu của mỗi sinh viên ngành sư phạm. Cùng đồng hành với tất cả sinh viên, BCN bộ môn ngoại ngữ cùng với các thầy cô trong tổ phương pháp luôn chú trọng và quan tâm đến nhiệm vụ cũng như chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ của sinh viên trong Bộ môn