Đang xử lý.....

NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN TÍCH CỰC TRONG HỖ TRỢ SINH VIÊN QUỐC TẾ HỌC TIẾNG VIỆT

Với lợi thế tiếng Anh và tiếng Trung tốt, cùng với sự năng động, nhiệt tình, ưa thích tham gia các hoạt động xã hội, sinh viên của Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư phạm luôn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện giúp đỡ các bạn sinh viên quốc tế học Tiếng Việt tại trường.

SINH VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ VỚI NGÀY HỘI HIẾN MÁU NĂM 2020

SINH VIÊN NGOẠI NGỮ VỚI CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH TÌNH NGUYỆN 2019