Đang xử lý.....

Thực tế chuyên môn của giảng viên đại học ở trường phổ thông năm học 2021-2022 

Thực tế chuyên môn của giảng viên đại học ở trường phổ thông năm học 2021-2022

Thực tế chuyên môn (TTCM) của giảng viên đại học ở trường phổ thông là đặc sản riêng có của trường sư phạm. Hoạt động ý nghĩa này từ lâu đã trở thành “tuần sinh hoạt truyền thống” của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Cụ thể, năm học 2021-2022, Khoa Ngoại ngữ chúng tôi được Nhà trường phân công về TTCM tại 3 điểm trường: Trường THPT Chuyên Thái Nguyên (do TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên đảm nhận); Trường THPT Lương Ngọc Quyến (do ThS. Phạm Thị Kiều Oanh đảm nhận); Trường THPT Khánh Hòa (do ThS. Trần Thị Yến đảm nhận).

Trong 1 tuần làm việc ở trường phổ thông, nhóm giảng viên chúng tôi đã tham gia các chuỗi hoạt động giáo dục sau:

            Hoạt động 1: Thăm lớp, dự giờ, nghiên cứu bài học, dạy mẫu và sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường phổ thông.

            Mục đích của hoạt động này là nhằm tìm hiểu về nội dung, chương trình giảng dạy môn tiếng Anh tại trường phổ thông; quan sát thực trạng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và phương pháp giảng dạy của giáo viên.

            Hoạt động 2: Tổ chức hoạt động giáo dục

Mục đích của hoạt động này là tổ chức các hoạt động đảm bảo được không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em học sinh; khuyến khích, động viên, khích lệ học sinh cùng vươn lên trong học tập và rèn luyện; phát triển được năng lực và phẩm chất theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hoạt động 3: Nghiên cứu thực tiễn, khảo sát thị trường lao động và đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục.

Mục đích của hoạt động này là thông qua quá trình nghiên cứu thực tế về chương trình, phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; nhu cầu của học sinh và giáo viên (GV), giảng viên sẽ cùng tổ chuyên môn đề xuất xây dựng các kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục phù hợp với bối cảnh và đặc điểm của từng trường.

            Hoạt động 4: Đề xuất mô-đun kiến thức liên hệ lí luận với thực tiễn trong giảng dạy và nội dung thực tế chuyên môn cho sinh viên ở các trường phổ thông

            Mục đích của hoạt động này là xây dựng các Mô-đun kiến thức liên hệ lí luận với thực tiễn.

            Hoạt động 5: Đề xuất chuyên đề bồi dưỡng giáo viên (hoặc cán bộ quản lý) theo nhu cầu của cơ sở thực tế

            Mục đích của hoạt động này là xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên (hoặc cán bộ quản lý) phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của mỗi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của tuần TTCM tại 3 điểm trường:

Dự giờ tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên

Dự giờ tại trường THPT Khánh Hòa

Dự giờ tại trường THPT Lương Ngọc Quyến

Tổ chức hoạt động giáo dục tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên

Dạy mẫu tại trường THPT Khánh Hòa

Tổ chức hoạt động giáo dục tại trường THPT Lương Ngọc Quyến

Sinh hoạt chuyên môn tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên