Đang xử lý.....

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA-KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA-KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

Sáng ngày 15/06/2022, khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị Tổng kết và bình xét thi đua-khen thưởng năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị có toàn thể các cán bộ, giảng viên khoa Ngoại ngữ. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng khoa, đã chủ trì Hội nghị.

 

Các thành viên khoa Ngoại ngữ tham gia Hội nghị (Ảnh – Lê Hương)

Năm học 2021-2022 là một năm đặc biệt đối với thầy và trò cả nước. Các phong trào thi đua của ngành giáo dục được tổ chức, triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng với các đơn vị trong toàn trường ĐHSP Thái Nguyên, các cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thay mặt Ban chủ nhiệm khoa, đồng chí Trưởng khoa Nguyễn Thị Hồng Minh đã đọc Báo cáo Đánh giá kết quả công tác của đơn vị trong năm học 2021-2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.