Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 8 đến 5 tháng 9 năm 2021 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

30/08

Thứ 2

 

 

- 10h00-12h00 Hội thảo tập huấn Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

- 14h00 Họp xét duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022

 

- Các trưởng khoa; PGS. TS. Trần Việt Cường; PGS. TS. Sỹ Danh Thường; Phụ trách ETEP.

- Theo Quyết định số 3236/QĐ-ĐHSP ngày 24/8/2021.

Online

 

 

Phòng A1B

 

 

31/08

Thứ 3

 

 

 

 

01/09

Thứ 4

 

 

 

 

02/09

Thứ 5

Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9)

 

 

03/09

Thứ 6

Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9)

 

 

04/09

Thứ 7

 

 

 

 

05/09

CN

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 

loading....