Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 19-25/12/2022 

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

19/12/2022

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

20/12/2022

- 14h30: Tổng duyệt chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

 Minh, Ngọc, Phúc, Yến, Chuyên, Huyền, Kiên, Hạnh

- Hội trường C1

 

Thứ Tư

Ngày

21/12/2022

- 9h45: Họp xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho các lớp VLVH mới tuyển sinh

- Đ/c Minh

- Phòng họp A, Nhà A1

 

 

Thứ Năm

Ngày

22/12/2022

- 14h30: dọn dẹp phòng làm việc, tư liệu cho đoàn đánh giá ngoài Trường tham quan.

- Đ/c Dương, Chuyên, Yến và nhóm 8 sinh viên

- Phòng làm việc của Khoa

 

Thứ Sáu

Ngày

23/12/2022

- 10h00-11h30: Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường.

- 19h00:Tổ chức chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

 

- Đ/c Minh, Ngọc, Chuyên, Phúc, Yến

 

- Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngoại ngữ

- Hội trường C1

 

- Hội trường C1

 

Thứ Bảy

Ngày

24/12/2022

- 14h00-16h00: Thăm/quan sát Thư viện, phòng tư liệu của các Khoa Thăm/quan sát các phòng máy tính dùng chung của Trường

- Đ/c Minh, Dương

- VPK

 

Chủ nhật

Ngày

25/12/2022

- 8h30-9h45: Phỏng vấn Nhà sử dụng lao động và cựu người học (trực tuyến)

- 10h15-11h30: Phỏng vấn SV đại học chính quy và học viên cao học (trực tiếp và trực tuyến)

- Đ/c Minh, Ngọc, Lê Hương

 

- Đ/c Ngọc, Dương

- Tầng 2 nhà thư viện

 

Ghi chú:

loading....