Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 12-18/12/2022 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

12/12/2022

- 8h00: kiểm kê tài sản đơn vị

- Đ/c Dương, BCN Khoa, Phòng QTPV

- Phòng làm việc Khoa

 

Thứ Ba

Ngày

13/12/2022

- 14h00: Họp triển khai các công việc đánh giá ngoài Trường

 

- 16h30: Hội nghị công khai tài sản của các cán bộ quản lý

 - Đ/c Ngọc

 

 

- Trực tiếp đối với đ/c Minh, Ngọc, Yến, Chuyên, Phúc, Thủy, Dương và trên zoom (với các cán bộ còn lại)

 - Phòng họp A,

Nhà A1

 

- Phòng họp A4.414 kết hợp trực tuyến Zoom

 

Thứ Tư

Ngày

14/12/2022

- Cả ngày: Khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên viên, nhân viên về “giao tiếp hiệu quả trong hoạt động công vụ và khai thác các công cụ trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số”

- Đ/c Dương

- Phòng họp A4.104

 

Thứ Năm

Ngày

15/12/2022

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

16/12/2022

- Cả ngày: Khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên viên, nhân viên về “giao tiếp hiệu quả trong hoạt động công vụ và khai thác các công cụ trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số”

- Đ/c Dương

- Phòng họp A4.104

 

Thứ Bảy

Ngày

17/12/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

18/12/2022

 

 

 

 

loading....