Đang xử lý.....

Thông báo Lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 - Năm 2023 

► Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ thư ký "Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp cơ sở của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN" ... Xem chi tiết.

► TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA 6 ỨNG VIÊN ... Xem chi tiết.

loading....